2020-08-10
Aktualności
Powiat pleszewski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”


Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiat pleszewski pozyskał ponad 260 tysięcy złotych w ramach rządowych działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii COVID-19. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup laptopów dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także zakup środków ochrony osobistej maseczek ochronnych, rękawiczek, płynu dezynfekującego oraz wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji.

31 lipca br. Wojewoda Wielkopolski z przedstawicielami Zarządu Powiatu podpisali umowę, dzięki której do powiatowego budżetu wpłynie wparcie finansowe w wysokości 260,190,72 zł (w tym 219,288,73 zł ze środków europejskich oraz 40.901,99 zł. ze środków krajowych). Pieniądze w całości przeznaczone zostaną na działania wspierające piecze zastępczą (min. rodziny zastępcze, domy dziecka) a dokładnie na zakup laptopów do realizacji nauki zdalnej dzieci i młodzieży, środków ochrony osobistej dla pieczy zastępczej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji. Dzięki tym środkom zakupimy 2.840 maseczek, 14.200 rękawiczek, 2.533 litry płynu dezynfekującego, 68 laptopów. Zakupione laptopy zostaną użyczone podopiecznym rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na okres 5 lat. Program jest realizowany w okresie wakacji, tak aby niezbędny sprzęt mógł trafić do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przed rozpoczęciem roku szkolnego.


PCPR Pleszew 2007-2021