2020-10-23
Aktualności
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego związana z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego

PCPR Pleszew 2007-2021