PŚDS => podadnictwo specjalistyczne

A) Psycholog: przyjmuje raz tygodniu - środa w godz. 11.00-13.00

Udziela wsparcia w zakresie bieżącej sytuacji podopiecznych, rozwiązywanie pojawiających się problemów, porady dla rodziców i opiekunów, szkolenia z zakresu radzenia sobie z emocjami i stresem oraz opieką nad osobą niepełnosprawną intelektualnie. Psychoterapia indywidualna i grupowa.


B) Poradnictwo prawne: radca prawny przyjmujący w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie, udziela porad dla rodzin podopiecznych.


C) Pracownik socjalny: poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.© PŚDS 2020