2016-05-09
Aktualności
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dzieckaPrzypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie-Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych w siedzibie Centrum.

Celem prowadzonych grup wsparcia jest wzajemne wspieranie się rodzin, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 11 maja 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie PCPR w Pleszewie.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lech tel. 62 7420-161 wew.204


PCPR Pleszew 2007-2015