Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Kazimierza Wielkiego 7A

tel. 62 7420161

e-mail: pcpr.pleszew@op.pl

DYREKTOR: Grażyna KACZMAREK

WICEDYREKTOR: Małgorzata SZELĄG

Z poszczególnymi sekcjami merytorycznymi oraz placówkami można skontaktować się drogą elektroniczną:

1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: pzon@pcpr-pleszew.pl

2) Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – pfron@pcpr-pleszew.pl

3) Sekcja Szkoleń, Promocji i Instytucji Pomocy Społecznej – pr@pcpr-pleszew.pl, ips@pcpr-pleszew.pl

4) Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Pieczy Zastępczej – sm@pcpr-pleszew.pl

5) Sekcja Finansów – finanse@pcpr-pleszew.pl

6) Ośrodek Wsparcia – ow@pcpr-pleszew.pl

7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – oik_pleszew@op.pl

8) Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie – swietlicapleszew@wp.pl


PCPR Pleszew 2007-2015