2016-05-18
Aktualności
Bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pleszewie zaprasza młodzież ucząca się, absolwentów, osoby poszukujące pracy, bezrobotne i osoby pracujące na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym. Porady indywidualne oraz grupowe odbywać się będą w Świetlicy Powiatowej na ul. Św. Ducha 5/13 (Dom Rzemiosła) w dniach 18 i 25 maja oraz 8 i 15 czerwca w godz. od 14.00 do 15.30.

Młodzieżowe Centrum Kariery jest jednostką, która stwarza możliwość realizacji komplementarnego wsparcia dla młodzieży poprzez świadczenie wielu rodzajów usług rynku pracy, w jednej lokalizacji. W MCK jest prowadzone poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe.

Atutem takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu pomiędzy doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i specjalistą ds. szkoleń w celu współdziałania w zakresie wsparcia lokalnej młodzieży, pod potrzeby której konfigurowane są usługi w danej lokalizacji MCK.

Młodzież odwiedzająca MCK może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych oraz uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych zawodów na lokalnym i europejskim rynku pracy.

Tematy zajęć dobierane są indywidualnie do poszczególnych klientów oraz grup.


PCPR Pleszew 2007-2015