2016-05-25
Aktualności
Nowa udoskonalona oferta wsparcia dla osób niesamodzielnych i chorych w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie


Pleszewski Dom Pomocy Społecznej jest placówką całodobowego pobytu dla 148 osób somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn) oraz 92 psychicznie chorych mężczyzn.

Obecnie placówka oferuje nowe, udoskonalone wsparcie dla osób chorych i niesamodzielnych z uwagi na przeprowadzony radykalny remont i doposażenie części mieszkalnej i rehabilitacyjnej. Do ogromnej przemiany placówki udało się doprowadzić dzięki pozyskanym środkom Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu EOG na lata 2009-2014 ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Tym samym Powiat Pleszewski dysponuje dziś placówką spełniającą wszelkie standardy w zakresie opieki całodobowej, oferującą cały wachlarz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych na najwyższym poziomie.

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie zapewnia nowoczesne rozwiązania dostosowane do potrzeb osób starszych. Pokoje w większości 2- osobowe z pełnym wyposażeniem: stół, szafy, stoliki nocne, krzesła, tapczany lub łóżka. W każdym pokoju znajduje się telewizor oraz nowoczesna instalacja przyzywowa umożliwiająca szybki kontakt z personelem. Łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych.

Placówka gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, a także komfort mieszkania i funkcjonowania na co dzień. Dom zapewnia całodobowy monitoring i fachową opiekę doświadczonego personelu. Opiekę nad mieszkańcami świadczą lekarze, pielęgniarki, opiekunki, psychologowie, terapeuci. Programy terapii są opracowywane pod kątem indywidualnych potrzeb oraz możliwości osoby starszej, niepełnosprawnej. W Domu znajdują się liczne przestrzenie wspólne, stołówka, kawiarenka.

Wyżywienie zgodnie ze wskazaną dietą przez lekarza rodzinnego przygotowuje na potrzeby mieszkańców własna kuchnia. Mieszkańcy otrzymuję cztery zbilansowane posiłki dziennie. Dodatkowo kuchenki umieszczone w każdym budynku są zaopatrzone przez cały czas w najpotrzebniejszy produkty spożywcze.

Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć terapeutycznych w specjalnie przystosowanych do tego celu nowoczesnych salach terapeutycznych. Podopieczni mają do dyspozycji nowe rozwiązania, których dotychczas nie było w ofercie:

Salę doświadczania świata – miejsce, w którym w ciekawy i innowacyjny sposób można stymulować zmysły wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. Sala ma również za zadanie zapewnić komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadzić w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęcić do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą, pomagać w pokonywaniu lęku. Sala wyposażona została w prysznic świetlny, kolumnę wodną, kabinę lustrzaną z miękką podłogą, światłowody, lampy UV, tor świetlno dźwiękowy z tablicą kurantów, zestaw do aromaterapii, reflektor z tarczami itp.

Salę komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy, drukarki laptopy itp. z dostępem do internetu bezprzewodowego.

Stolarnię, w której podopieczni mogą wykonywać ozdoby i drobne przedmioty z drewna i sklejki.

Salę do arteterapii - w której prowadzone są zajęcia oparte na szeroko rozumianych sztukach plastycznych.

W Domu znajduje się biofeedback. Jest to metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się modyfikować funkcje, które nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp. Informacje przekazywane są pacjentowi w formie: wizualnej lub akustycznej. Trening biofeedback zwiększa zdolność do wchodzenia i utrzymywania określonych stanów psychofizycznych np.: wyciszenia, stabilności emocjonalnej, koncentracji, logicznego myślenia, pamięci.

Mieszkańcy mogą skorzystać z terenów rekreacyjno sportowych z boiskiem do piłki siatkowej, nożnej, bule, kręgielni plenerowej. Placówka posiada również specjalnie przygotowane miejsce do grillowania oraz alejki spacerowe z altankami.

Dom Pomocy Społecznej świadczy również profesjonale usługi rehabilitacyjne. Zespoły rehabilitacyjne dysponują gabinetami rehabilitacyjnymi oferującymi usługi, obejmujące wszystkie działy fizjoterapii:

1. Sala kinezyterapii – wyposażona jest w UGUL - Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, rower treningowy , tablice do ćwiczeń manualnych, rotory kończyn dolnych, kończyn górnych i stawu barkowego, materace i drabinki do gimnastyki zbiorowej, piłki i taśmy do ćwiczeń, stół pionizacyjny, bieżnie, platformę wibracyjną, stepper, orbitrek, tor do nauki chodzenia.

2. Gabinet masażu - posiada stół do masażu o napędzie elektrycznym, lampę sollux i bioptron, krzesło do masażu karku oraz aqavibron z zamkniętym obiegiem wody.

3. Gabinet fizykoterapii wyposażony jest w:

• magnetronic,

• multitronic, który umożliwia wykonywanie zabiegów:

-prądami interferencyjnymi

-prądami diadynamicznymi

-stymulacji porażeń

-stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza)

-stymulacji TENS

-stymulacji wg Kotz’a (rosyjska stymulacja)

-prądem Träberta

-prądem faradycznym i neofaradycznym

-elektrogimnastyki z szeroką regulacją

-jonoforezy

-galwanizacji

• biostymulator laserowy,

• aparat do terapii ultradźwiękowej,

• aparat do krioterapii,

4. Gabinet hydroterapii dysponuje:

• wanną do hydromasażu, masażu podwodnego i kąpieli perełkowej

• wanną do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych

Rehabilitacja w Pleszewskim Domu przeprowadzana jest przez wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów w oparciu o indywidualny program rehabilitacji każdego mieszkańca.

W ramach zajęć rehabilitacyjnych wykonywane są następujące ćwiczenia:

– ćwiczenia w systemie ciężarkowo-bloczkowym,

– ćwiczenia ogólnousprawniające

– ćwiczenia oddechowe i przeciwzakrzepowe,

– ćwiczenia czynne,

– czynne z oporem,

– ćwiczenia z przyrządami,

– bierne,

– czynno-bierne,

– izometryczne,

– manualne,

– równoważne,

– pionizacja i nauka chodzenia

– indywidualna praca z pacjentem (np. IBITA Bobath dla dorosłych, PNF, terapia manualna, kinesiotaping, PIR-poizometryczna relaksacja mięśni).

Zapraszamy do korzystania z oferty placówki.

Oprac. E.Grygiel


PCPR Pleszew 2007-2015