2019-04-30
Aktualności
Komunikat - termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I


Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I można składać w terminach:

od dnia 6 maja 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 6 maja 2019 r.

1. na stronie internetowej PCPR www.pcpr-pleszew.pl

2. (Zakładka Aktywny samorząd 2019- Moduł I),

3. w siedzibie PCPR Kazimierza Wielkiego 7a – Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej, pokój 1, Tel. 62 7420-161


PCPR Pleszew 2007-2019