2019-07-30
Aktualności
EDUKACYJNA STREFA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek PUP I piętro, pokój 21 i 22) zacznie działać Edukacyjna strefa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W punkcie tym znaleźć będzie można wsparcie wykwalifikowanego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych kryzysach rodzinnych pracownika, który na podstawie wstępnej konsultacji będzie mógł opracować plan pomocy wobec rodziny. Dodatkowym zamierzeniem działającego punktu będzie możliwość korzystania z „Wypożyczalni STOP przemocy”, w której znajdują się aktualne publikacje, książki nt. wychowania i podwyższania kompetencji rodzicielskich, jak radzić sobie z emocjami aby nie rozładowywać ich na najbliższych, broszury, ulotki, filmy, a także gry terapeutyczne. Do korzystania z oferty Edukacyjnej strefy przeciwdziałania przemocy w rodzinie zachęcamy nie tylko rodziny będące w kryzysie ale także pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, dzielnicowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Punkt działać będzie:

• od sierpnia do września w każdą środę od godz. 15:30-17:30

• od października do listopada w każdą środę od godz. 15:30-16:30

W razie chęci umówienia się zachęcamy do kontaktu

• telefonicznego: 668 473 977

• e-mailowego : oik_pleszew@op.pl

• osobiście : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 6 ( budynek Powiatowego Urzędu Pracy, I piętro, pokój nr 21 i 22), 63-300 Pleszew

Działanie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju projektu pn. „Więcej MOCY – mniej przemocy” dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w obszarze wsparcia rodziny

Informacja do pobrania w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2020