2019-08-23
Aktualności
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pleszewie informuje, że w dniu 28.08.2019 r. i 04.09.2019 r. odbędą się warsztaty z psychologiem dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na temat: „Umiejętności rozwijających kompetencje społeczne w zakresie budowania stabilnego obrazu samego siebie”

Szczegółowe informacje zostały zawarte w skierowanych do Państwa pismach.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pod numerem tel. 62 7420-161


PCPR Pleszew 2007-2020