Jesteś tutaj: Start / Oferty pracy

Oferty pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie nie posiada wolnych miejsc pracy.

Nie jest również prowadzona rekrutacja.

 

Informacje dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr tel. 62 7420161 w. 209, e-mail: iod@pcpr-pleszew.pl  
 3. postępowanie w zakresie ochrony danych osobowych określono w klauzuli informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zamieszczonej na stronie BIP / stronie internetowej Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
 4. dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji na podstawie:
  • 6 ust.1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ,
  • 22¹§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. Kodeks pracy,
  • wymogów określonych w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 21   listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 )
 5. udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą, przy czym nie podanie danych wymaganych przepisami prawa skutkuje brakiem możliwości prowadzenia rekrutacji,
 6. dane osobowe przechowywane będą w okresie rekrutacji i po zakończeniu rekrutacji przez okres wyznaczony przez administratora i / lub do zakończenia terminu obowiązywania zgody na przetwarzanie danych, a po tym okresie będą usuwane w sposób trwały, tj. uniemożliwiający ich odtworzenie,
 7. osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
 8. dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarza się w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji celu,
 9. dane osobowe przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej informacji będą niezwłocznie usuwane po ich otrzymaniu,
 10. osoba ubiegająca się o zatrudnienie może uzyskać dodatkowe informacje w Sekcji Organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7a, pokój nr 4  lub telefonicznie (Kierownik Sekcji Organizacyjnej nr tel. 62 7420161 wew. 208 / Starszy Specjalista nr tel. 62 7420161 wew. 203)

RODO - kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

RODO - kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie

Klauzula informacyjna

RODO - klauzula informacyjna kandydaci

 

Ogłoszenie o ponownym naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

2023-06-27

Ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2023 r.  

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

o ponownym naborze na stanowisko

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o ponownym naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2015-07-28
Data publikacji:2015-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Sekcji OR
Osoba wprowadzająca dokument:Mirosław Hajdasz
Liczba odwiedzin:14297