Jesteś tutaj: Start / Nabór partnerów

Nabór partnerów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

2016-02-03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 29 grudnia 2015 roku na www.pcpr-pleszew.pl oraz www.pcpr-pleszew.pl/bip o otwartym nabórze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

 

  1. Fundacja Aktywności Lokalnej, ul. 28 Czerwca 1956 nr 398, 61-441 Poznań
  2. Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew

                                                                                                                                              

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 ze zm.). Partnerzy spełniają wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze i uzyskali odpowiednio 80 i 30 pkt. na 80 pkt. możliwych w ramach postawionych kryteriów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie zgłoszenie złożyło dwóch  oferentów.

 

 

Dyrektor

/-/

Grażyna Kaczmarek

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Data utworzenia:2015-12-29
Data publikacji:2015-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Główny Redaktor BIP
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Olejniczak
Liczba odwiedzin:31732

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-12-29 14:15:30Dorota Olejniczakdodanie zakładkiNabór partnerów