2020-01-20
Aktualności
Zaproszenie na spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza na spotkania Grup Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 23.01.2020r. (czwartek o godz.9.00) w siedzibie PCPR w Pleszewie przy ul. K.Wielkiego 7A.

Kontynuując spotkania grup wsparcia z poprzednich lat serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, ponieważ zależy nam abyście Państwo mogli wzajemnie się wspierać, wymieniać doświadczenia, wspólnie ze specjalistami szukać nowych innowacyjnych rozwiązań.

Terminy i godziny kolejnych spotkań zostaną ustalone na bieżąco na spotkaniu grupy wsparcia.

Ponadto informujemy, że spotkania grupy wsparcia mogą być również organizowane w godzinach popołudniowych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 62 7420-161 wew.204

Przypominamy, że formami pomocy, z których możecie Państwo skorzystać jest między innymi: pomoc psychologiczna, prawna, pomoc wolontariuszy, poradnictwo mające na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji.


PCPR Pleszew 2007-2023