Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - aktualności

2017-08-07
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej!
W dniu 01.08.2017 r. wchodzą w życie zmiany dot. wydawania legitymacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).
2014-07-02
Zasady wydawania kart parkingowych
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
2014-06-17
UWAGA! KARTY PARKINGOWE
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie informuje, że nałożono na Powiatowe Zespoły obowiązek wydawania od dnia 01.07.2014 r. kart parkingowych.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia wydawane są w celach pozarentowych:

  • szkolenia, w tym specjalistycznego,
  • odpowiedniego zatrudnienia,
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
  • korzystania z systemu pomocy społecznej,
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  • uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego,
  • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego,
  • uzyskania karty parkingowej,
  • uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłe i dzieci po 16 roku życia (wniosek – zał. nr 1) oraz o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia (wniosek - zał. nr 2).

Powiatowy Zespół wydaje bezpłatnie na podstawie aktualnych orzeczeń legitymacje osób niepełnosprawnych dla osób dorosłych (wniosek - zał. nr 3) i dzieci do 16 roku życia (wniosek – zał. nr 4).

Wnioski są przyjmowane codziennie od 7.30 do15.30 w pokoju nr 8.


Poniżej zamieszczamy formularze wniosków do pobrania.PCPR Pleszew 2007-2021