2020-03-16
Aktualności
Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie zawiesza posiedzenia składów orzekających od dnia 17 marca 2020 r. do końca marca 2020 r. z możliwością przedłużenia, w zależności od rozwoju sytuacji.

O nowych terminach posiedzeń składów orzekających zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Paweł Przybył

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie


PCPR Pleszew 2007-2021