Formularze do pobrania

Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę w wysokości 21 zł za wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie karty parkingowej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie karty parkingowej do 16 r. ż. - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba dorosła
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - osoba do 16 lat
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - oświadczenie RODO
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecko do 16 r. ż.) - oświadczenie RODO
Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych likwidacji barier w komunikowaniu się
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych likwidacji barier technicznych
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR Pleszew oraz PFRON
Oświadczenie - przetwarzanie danych
Oświadczenie - przetwarzanie danych
Informacja o prywatności
Informacja o prywatności
Informacja o prywatności

PCPR Pleszew 2007-2021