2020-03-02
Aktualności
„Aktywny samorząd”

Dnia 1 marca 2020r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd’’

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Preferencje przysługujące Wnioskodawcom w ramach Modułu I:

a) są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,

b) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

c) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

d) w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

Na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie dostępna jest zakładka Aktywny Samorząd 2020, gdzie można zapoznać się z warunkami uczestnictwa w programie oraz zakładka SOW, gdzie bezpośrednio można zalogować się do systemu. W zakładce dostępne są również instrukcje logowania w systemie SOW.

Przypominamy:

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II wypada:

• dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),

• dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu.


PCPR Pleszew 2007-2021