2020-03-05
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim oraz w Dziennym Domu „Senior +”

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pleszewskiego nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku od dnia 01 lutego 2020 roku obowiązuje nowy koszt utrzymania w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego:

1. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - 4.509,50 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach - 5.500,68 zł

Jednocześnie zmienił się koszt pobytu osób korzystających ze wsparcia Dziennego Domu „Senior +”, który obecnie wynosi: 640,80 zł.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w formie umieszczenia/skierowania do w/w placówek zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 062/7420-161 (Ewelina Grygiel – spec. ds. osób niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej).


PCPR Pleszew 2007-2021