2020-05-11
Aktualności
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. (przedłużenie czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych)

PCPR Pleszew 2007-2021