2020-05-28
Aktualności
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. - czasowe ograniczenie działalności DPS

PCPR Pleszew 2007-2021