2020-07-27
Aktualności
Informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że wzorem lat poprzednich, także i w tym roku, od 01.08.2020 r. będzie istniała możliwość składania wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia „Dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wypełniony i zeskanowany wniosek można przesłać na adres email: pcpr.pleszew@op.pl Wydrukowany i wypełniony wniosek można również przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Centrum: Pleszew, ul. Kazimierza Wielkiego 7a

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek „Dobry start” - w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2023