2020-09-30
Aktualności
Warsztaty psychologiczne rodzin zastępczych prowadzących rodzinny dom dziecka

W dniu 21.09.2020 r. i 22.09.2020 r. odbyły się warsztaty psychologiczne rodzin zastępczych /prowadzących rodzinny dom dziecka dotyczące podniesienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. W dniu 21.09.2020r. warsztaty psychologiczne odbywały się w plenerze w otoczeniu przyrody.

Spotkanie z psychologiem w plenerze dotyczyło radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych /prowadzących rodzinny dom dziecka.


PCPR Pleszew 2007-2023