2020-10-06
Aktualności
Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie. Owocem tej współpracy corocznie jest realizacja wielu projektów dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz z niepełnosprawnością. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Analizujemy potrzeby, zbieramy opinie po to, aby nasze projekty spełniały Państwa oczekiwania, były dobrane do potrzeb.

W tym roku choć jest to czas dla nas trudny również udaje nam się zrealizować szereg przedsięwzięć. Zachęcamy do obejrzenia naszego profilu na portalu społecznościowym FB: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie, znajdą tam Państwo obszerne fotorelacje z zajęć oraz organizowanych przedsięwzięć.

Największym realizowanym projektem w tym roku jest projekt pn. „Akademia Aktywności” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 60 roku życia, ale również dla lokalnej społeczności przede wszystkim poprzez organizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego – Klub Małego i Młodego Ratownika, grupowe zajęcia na basenie dla dla osób powyżej 60 roku życia oraz Pań z Pleszewskiego Klubu Amazonki, zajęcia mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz sprawności manualnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, spotkania z zakresu pierwszej pomocy dla lokalnej społeczności. W skromniejszej wersji niż wstępnie zaplanowano zorganizowano szereg spotkań plenerowych takich jak: Obchody Dnia Ratownika Wodnego połączone z oficjalnym rozpoczęciem projektu. Podczas spotkania przyjęto do grona ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika. Przed nami jest jeszcze organizacja Turnieju Pierwszej Pomocy ze służbami ratunkowymi dla II i III klas szkół podstawowych z terenu powiatu pleszewskiego pod patronatem Starosty Pleszewskiego oraz włączenie się w obchody Dnia Ratownictwa Medycznego.

„Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim” to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego dedykowany dla osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu realizowane były warsztaty na temat profilaktyki przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym, w tym aktywne formy pracy jako metoda budowania zaangażowania i rozbudzania kreatywności, organizacja zajęć ruchowych z obszaru fitness i sportu, organizacja wyjazdu na wydarzenie kulturalne. Stoimy przed wyzwaniem organizacji konferencji na temat zdrowia jako kontynuacja bardzo udanego przedsięwzięcia mającego miejsce w zeszłym roku a mianowicie – konferencji na temat udarów mózgu pn. „Czas to mózg”.

„Nie tylko leki leczą – aktywność osób z niepełnosprawnością” to projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego i skierowany jest do osób z niepełnosprawnością. W tym projekcie osobom z niepełnosprawnością zaproponowaliśmy zajęcie z rehabilitantem – fizjoterapeutą oraz rehabilitację na basenie w formie indywidualnych zajęć – są to działania poprawiające zdrowie oraz kondycję fizyczną. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zawsze zajęcia z muzykoterapii jako zadanie aktywizujące społecznie. Aktywizacja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu odbywa się również poprzez organizację wyjazdu na wydarzenie kulturalne.

Od 2019 roku realizujemy również projekt wieloletni rozwój i wsparcie współfinansowany ze środków Samorządu Województw Wielkopolskiego. W ramach projektu działa punkt konsultacyjny oraz poradnictwo telefoniczne dla osób stykających się z problemami zaburzeń psychicznych, szkolenia na temat profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla kadry służb pomocy społecznej a także utworzenie grupy wsparcia.

W najbliższym czasie uruchomimy drugą edycję Klubu Małego i Młodego Ratownika – wsparła nas Fundacja PZU dzięki której będziemy mogli przeszkolić dzieci i młodzież z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego.

Niewątpliwym sukcesem jest zakup wysokiej klasy fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, dzięki dotacji z projektu pn. „Akademia Aktywności” oraz dofinansowania zakupu przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Przy realizacji projektu współpracujemy przede wszystkim z Seniorami z terenu gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Pleszewskim Klubem Amazonki, Dziennym Domem Senior + w Kwileniu.


PCPR Pleszew 2007-2021