2020-10-28
Aktualności
SPOTKANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

W miesiącu październiku pracownicom Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżjącej udało się odwiedzić klasy I w dwóch szkołach ponadpodstawowych: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Usługowo Gospodarczych.

Powodem tych spotkań była promocja Świetlicy i wolontariatu.

Zachęcaliśmy młodzież do korzystania ze Świetlicy oraz prezentowaliśmy możliwości włączania się do działań wolontariackich, których przebieg koordynuje Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie.


PCPR Pleszew 2007-2021