2020-11-06
Aktualności
Komunikat dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka

Szanowni Państwo

W związku z rosnącym zagrożeniem COVID-19 i ograniczeniem wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wychodząc na przeciw Państwa potrzebom informujemy, że obecnie wsparcie psychologiczne odbywa się telefonicznie.

Psycholog Pani Katarzyna Majchrzak sprawuje dyżur telefoniczny w środy od godziny 13.00 do 15.00 pod numerem telefonu 886-876-873.

Ponadto przypominamy, że z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej możecie się Państwo kontaktować telefonicznie.

Numery telefonów do koordynatorów pozostają bez zmian.

WAŻNE !!!

Zapewniając dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej prawo do kontaktów z osobami najbliższymi prosimy w tym trudnym czasie o zagwarantowanie dzieciom kontaktu telefonicznego oraz za pomocą łącz internetowych ( min. whatsApp, Messenger, facebook itp.)

WAŻNE !!!

Jeżeli ktokolwiek z Państwa lub dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej objęty jest kwarantanną prosimy o niezwłoczne poinformowanie tutejszego Centrum telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem Sekcji ds. Pieczy Zastępczej lub koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel. 62 7420-161 wew. 204, e-mail pcpr.pleszew@op.pl lub lecha@pcpr pleszew.pl


PCPR Pleszew 2007-2023