2020-12-01
Aktualności
Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej

Jesteśmy ponownie w trudnym dla nas wszystkich czasie, dlatego oferujemy Wam swoją pomoc i wparcie.

W związku z trwającym zagrożeniem COVID-19 i ograniczeniem wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przypominamy że:

- jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia i pomocy m.in. w rozwiązaniu problemów związanych ze szkołą, zatrudnieniem, problemów rodzinnych, mieszkaniowych, prawnych lub innych z bieżących sytuacji życiowych zapraszamy do kontaktu z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i psychologiem. Numery telefonów do koordynatorów pozostają bez zmian.

Informujemy również, że obecnie wsparcie psychologiczne odbywa się telefonicznie lub online.

Psycholog Pani Katarzyna Majchrzak sprawuje dyżur telefoniczny w środy od godziny 13.00 do 15.00 pod numerem telefonu 886-876-873.

Ponadto jeżeli chcielibyście skorzystać ze wsparcia psychologa/ doradcy zawodowego zapraszamy do kontaktu z nami. Konsultacje indywidualne psychologiczne / doradcy zawodowego odbywają się po wcześniejszym umówieniu się. Możecie umówić się na rozmowę telefoniczną lub on-line.

W przypadku pomocy i wparcia ze strony psychologa proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania w innych dogodnych dla Was godzinach i terminach.

Ponadto przypominamy, że cały kraj znajduje się w obszarze czerwonym.

- w każdym powiecie – obowiązują dokładnie takie same obostrzenia i obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa m.in.:

- obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

- obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

- uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie (obowiązuje do 3 stycznia 2021 r.).

- od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

- od 28 listopada w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

WAŻNE!!!

Jeżeli ktokolwiek z Was objęty jest kwarantanną prosimy o niezwłoczne poinformowanie tutejszego Centrum telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Poniżej podajemy nr telefonu i e-mail.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem Sekcji ds. Pieczy Zastępczej lub Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem tel. 62 7420-161 wew. 204, email: lecha@pcpr-pleszew.pl, lub pcpr.pleszew@op.pl


PCPR Pleszew 2007-2021