2020-12-01
Aktualności
UWAGA!!!

Uprzejmie informuję, że uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmiana dotyczy dodania w rozdziale IV „Tryb postępowania w ramach Modułu III” programu ustępu 16, który wprowadza do kierunków i warunków brzegowych delegację dla samorządu powiatowego do przywrócenia terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna wniosku o wypłatę świadczenia do dnia 04 grudnia 2020 roku tj. do końca tygodnia.


PCPR Pleszew 2007-2023