2020-12-30
Aktualności
Wolne miejsca w domach pomocy społecznej

Informujemy, że w chwili obecnej posiadamy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie/oddział dla przewlekle somatycznie chorych osób (mężczyzna/kobieta), oddział dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Fabianowie.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wynosi: 4.509,50 zł.

Zapraszamy do składania dokumentacji.

Osoba do kontaktu bezpośredniego w sprawach umieszczeń:

Ewelina Grygiel – spec. ds. osób niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej

tel. 62/7420-161

e-mail: grygiele@pcpr-pleszew.pl


PCPR Pleszew 2007-2023