2022-02-28
Aktualności
Zasady przyznawania dofinansowań w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Realizatora programu w Powiecie Pleszewskim obowiązujące w 2022 roku

PCPR Pleszew 2007-2021