2011-01-21
Aktualności
Zmiana przepisów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

W dniu 29 października 2010 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła z życiem z dniem 1 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 226, poz. 1475)


PCPR Pleszew 2007-2021