2011-01-21
Aktualności
Termin składania wniosków w ramach programu Student II

Od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.

Szczegóły dotyczące programu jak również druk wniosku o dofinansowanie kosztów nauki dostępne są na stronie Funduszu (www.pfron.org.pl) oraz w siedzibach Oddziałów PFRON.


PCPR Pleszew 2007-2021