2011-05-09
Aktualności
Zasady udzielania dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.Szanowni Państwo,

informujemy, że w celu opiniowania i przyznawania środków na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej powołany został nowy Zespół Opiniujący ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji Społecznej (w załączeniu Zarządzenie Nr 7/11 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z dnia 31.03.2011 r.).

Jednocześnie informujemy o nowych zasadach rozpatrywania składanych wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowywanych ze środków PFRON (w załączeniu Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1/2011 z posiedzenia Zespołu Opiniodawczego do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej z dnia 26 kwietnia 2001r.).PCPR Pleszew 2007-2021