2011-05-23
Aktualności
JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI PLESZEWSKIEGO KLUBU AMAZONEK

Dnia 12 maja br w Restauracji Impresja w Pleszewie miała miejsce uroczystość Jubileuszu 5-lecia Pleszewskiego Klubu Amazonek.

Organizacja jest jedną z najbardziej aktywnych stowarzyszeń na terenie Powiatu Pleszewskiego i niesie pomoc kobietom dotkniętym rakiem piersi w przezwyciężaniu ich stresu wywołanego chorobą i obciążającym leczeniem.

Spotkanie było okazją do przedstawienia aktywności i osiągnięć Klubu, podsumowania dotychczasowych działań, a przede wszystkim wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym na rzecz wsparcia kobiet w Powiecie Pleszewskim znajdujących się w sytuacji choroby. Wyróżnienia w postaci Bursztynowego Łuku (symbol Amazonek) otrzymali: Adela Grala - Kałużna – Członek Honorowy Klubu oraz ks. Marcin Załężny - kapelan szpitala oraz kapelan Amazonek.

Daniela Szkopek – założycielka i prezes Pleszewskiego Klubu wielokrotnie dziękowała zebranym gościom za okazywane wsparcie członkiniom Klubu. Jednocześnie zwróciła się do przedstawicieli władz lokalnych z apelem o zakup nowego mammografu i troskę o zabezpieczenie właściwego sprzętu do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji kobiet. Jubileusz uświetnił występ Chóru Lutnia oraz Laury Sobczak z Czermina.

Na spotkaniu obecni byli: członkinie Klubu oraz ich rodziny, członkinie klubów z zaprzyjaźnionych powiatów, Michał Karalus – Starosta Pleszewski, Mirosław Kuberka – Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego, Marian Adamek – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Marek Zdunek – Wójt Gminy Gołuchów, Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz PCPR w Pleszewie, przedstawiciele szkół z terenu Powiatu Pleszewskiego oraz mediów lokalnych.

Oprac.

E.G.PCPR Pleszew 2007-2021