2011-10-31
Aktualności
IV Marsz Życia i Nadziei Pleszewskiego Klubu „Amazonki”

IV Marsz Życia i Nadziei organizowany przez Pleszewski Klub Amazonki odbył się pod hasłem „Czy nas słyszycie?”.

Program spotkania był następujący:

  • Zbiórka uczestników manifestacji (Pleszewski Klub "Amazonki" ul Poznańska 125 B)
  • Przemarsz chodnikiem wzdłuż ul. Poznańskiej do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (Rynek)
  • Odśpiewanie hymnu Amazonek
  • Okolicznościowe wystąpienia (Dorota Czaplicka – Wicestarosta Pleszewski, Arkadiusz Ptak – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Grażyna Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
  • Wręczenie honorowego wyróżnienia dla przyjaciółek "Amazonek"
  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
  • Spotkanie przy kawie

Podczas uroczystości honorowe wyróżnienie otrzymała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Grażyna Kaczmarek. Prezes Klubu Daniela Szkopek dziękowała za dotychczasową współpracę i podjęte działania na rzecz członkiń Klubu.

W 2010 roku w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum projektu systemowego 12 członkiń Klubu wzięło udział w cyklu warsztatów i szkoleń mających na celu przywrócenie zdolności społecznego i zawodowego funkcjonowania po długim procesie leczenia (w tym również elementy rehabilitacji zdrowotnej: warsztaty relaksacyjne, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, rehabilitacja w formie masażu limfatycznego oraz ćwiczeń ruchowych prowadzonych w salach rehabilitacyjnych Ośrodka Wsparcia). W ramach dotacji ze środków unijnych wydano również broszurę informacyjną nt. profilaktyki raka piersi, dzięki której mogliśmy wesprzeć działalność Klubu w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowia (wersja PDF do pobrania w zakładce: projekt systemowy „Razem łatwiej”). Ponadto przy wsparciu Centrum w roku obecnym Klub uzyskał dotację Wojewody Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów dietetycznych i psychologicznych.

Opracowała: E.Grygiel


PCPR Pleszew 2007-2021