2013-06-28
Aktualności
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu systemowego pn. "Razem łatwiej" - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”

PCPR Pleszew 2007-2021