2013-09-25
Aktualności
Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie informuje, że:

- posiada trzy wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn). W obecnym czasie dysponujemy miejscami przystosowanymi dla osób poruszających się samodzielnie: 2 kobiety i 1 mężczyzna.

- nie posiada listy osób oczekujących do Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – kierowani są chłopcy od 3 do 18 roku życia);

- prowadzi listę osób oczekujących do:

a) Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn). Według stanu na dzień 25 września 2013 roku na liście osób oczekujących znajduje się 5 osób.

b) Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie (dla przewlekle psychicznie chorych kobiet) Według stanu na dzień 25 września 2013 roku na liście osób oczekujących znajdują się 2 osoby.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy tutejszego Centrum: Dorota Olejniczak oraz Ewelina Grygiel pod numerem telefonu: 62 742 01 61 wew. 213 lub 203 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr.pleszew@op.pl.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańców w poszczególnych domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem nr 1/13 Starosty Pleszewskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2013 roku wynoszą odpowiednio:

- w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - 2.995,00 zł;

- w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie - 2.892,00 zł;

- w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach - 2.954,00 zł.


PCPR Pleszew 2007-2023