2015-05-13
Aktualności
Ogłoszenie z dnia 13.05.2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie o naborze na dwa stanowiska młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej


Stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zapisane w grupie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej - stanowiska pomocnicze i obsługi” w tabeli IV część H załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.)

Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf
Oświadczenie - w formacie word
Informacja o wynikach postępowania - w formacie pdf

PCPR Pleszew 2007-2021