2015-10-28
Aktualności
Nabór na szkolenie PRIDE/ dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze

Jest tyle dzieci, które czekają na Ciebie, to Ty musisz zrobić pierwszy krok. Tworząc rodzinę zastępczą dajesz im to, czego nigdy nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na twarzy czyli szczęśliwe dzieciństwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

* dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

* nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

* nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

* są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,

* przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego

* w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów

Osoby, które spełniają te warunki, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie pok. nr 5, tel. 62 7420-161, Osoby do kontaktu – Agnieszka Lech i Katarzyna Krawczyk

Szkolenie obejmuje zajęcia warsztatowe i wizyty domowe, trwa ok. 5 - 6 miesięcy i jest bezpłatne.


PCPR Pleszew 2007-2023