2015-10-28
Aktualności
Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.Przypominamy, że 1 raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych w siedzibie Centrum.

Celem prowadzonych grup wsparcia jest wzajemne wspieranie się rodzin, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie PCPR.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lech tel. 62 7420-161 wew. 204


PCPR Pleszew 2007-2021