2018-01-16
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Pleszewie


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2018 Starosty Pleszewskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Pleszewie wynosi: 515,88 zł.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 roku (poz. 597) i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Pleszewskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. - do pobrania w formacie PDF

PCPR Pleszew 2007-2021