2019-01-30
Aktualności
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku na terenie Powiatu Pleszewskiego


Zarządzeniem nr 2/19 Starosty Pleszewskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku ustalono nowy średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pleszewskiego obowiązujący w obecnym roku:

- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie - 3.788,56 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach - 4.540,38 zł

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U. z dnia 21 stycznia 2019 r. poz. 895).


PCPR Pleszew 2007-2021