2020-11-03
Aktualności
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020 rokuPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w postaci: bramki do pomiaru temperatury, dozowników do dezynfekcji, koszy bezdotykowych, ozonatorów, preparatów do dezynfekcji powierzchni. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.


Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - format pdf
Załącznik nr 1 - format word
Załącznik nr 2 - format word
Załącznik nr 3 - format word
Informacja o braku złożonych ofert - format pdf

© PŚDS 2020