PŚDS => o nas => struktura

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Placówka pobytu dziennego dla 63 podopiecznych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie działa od 1 stycznia 2020 r. i jest ośrodkiem dziennego pobytu, który realizuje zadania wsparcia społecznego, przygotowania do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku dla osób dorosłych z zaburzeniami.

Dom zapewnia miejsca dla 63 osób.

PŚDS jest placówką typu:

A dla osób przewlekle psychicznie chorych

B dla niepełnosprawnych intelektualnie

C dla przejawiających inne zaburzenia czynności psychicznych

Świadczy on usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie powiatu pleszewskiego.

Wspiera uczestników oraz ich rodziny, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.

Usługi świadczone przez ŚDS obejmują:

- treningi funkcjonowania w codziennym życiu,

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,

- rehabilitację,

- terapię zajęciową: plastyczną, kulinarną, krawiecką, stolarską, komputerową, muzyczną, biblioterapię,

- zajęcia wspierająco-terapeutyczne,

- zajęcia w sali relaksacyjnej,

- poradnictwo psychologiczne,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.


© PŚDS 2020