PŚDS => podadnictwo specjalistyczne => psycholog

psycholog: przyjmuje raz tygodniu - środa w godz. 11.00-13.00

Udziela wsparcia w zakresie bieżącej sytuacji podopiecznych, rozwiązywanie pojawiających się problemów, porady dla rodziców i opiekunów, szkolenia z zakresu radzenia sobie z emocjami i stresem oraz opieką nad osobą niepełnosprawną intelektualnie.


© PŚDS 2020