PŚDS => o nas => historia

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - HISTORIA

Ośrodek Wsparcia w Pleszewie z dniem 01.01.2020 roku został przekształcony w samodzielną jednostkę i zmienił nazwę na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie. Wcześniej Ośrodek Wsparcia funkcjonował przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie od 01.04.1999 r. W latach 1992-1999 placówka działała jako Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, stanowiąc filię Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, przy ulicy Podgórnej 2.

Głównym założeniem organizatorów placówki było zapewnienie osobom upośledzonym intelektualnie niezbędnej opieki i pomocy w procesie przystosowania do życia, bez konieczności odrywania ich od środowiska rodzinnego. Pierwotnie ośrodek dysponował 16 miejscami.

W dniu 8 września 2003 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby placówki przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7b. Nowa baza lokalowa została w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w windę, podjazdy i odpowiednią ilość pomieszczeń, dzięki czemu można było zwiększyć liczbę miejsc do 63.

Dom prowadzi działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną.


© PŚDS 2020