2020-11-26
Aktualności
Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce


Powiat Pleszewski jest Beneficjentem grantu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


© PŚDS 2020