2011-05-23
Aktualności
Zespół Opiniodawczy do spraw opiniowania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowejZarządzeniem NR 17/11 Starosty Pleszewskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. powołano Zespół Opiniodawczy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w celu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na wyposażenie stanowisk pracy oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej. Jednocześnie zamieszczamy dla Państwa regulamin posiedzeń Zespołu oraz zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie (wyposażenie stanowisk pracy oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej).PCPR Pleszew 2007-2021