2013-04-30
Aktualności
„Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zorganizowanie pobytu – zakwaterowania i wyżywienia dla 15 osób – wychowanków rodzin pieczy zastępczej oraz ich opiekunów ”.

PCPR Pleszew 2007-2021