2020-11-03
Aktualności
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020 roku


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej dla pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie w postaci: fartuchów i kombinezonów ochronnych, przyłbic i okularów ochronnych, maseczek twarzowych oraz ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli do dezynfekcji. Zakup środków odbywa się w ramach grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0002/20, p.n. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - format pdf
Załącznik nr 1 - format word
Załącznik nr 2 - format word
Załącznik nr 3 - format word
Informacja o braku złożonych ofert - format pdf

© PŚDS 2020