2020-11-09
Aktualności
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na zakup i dostawę materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pleszewie w 2020 roku w postaci: maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji oraz ozonatora. Opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne grupy.


Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - format pdf
Załącznik nr 1 - format word
Załącznik nr 2 - format word
Załącznik nr 3 - format word
Zestawienie złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty - format pdf

PCPR Pleszew 2007-2021